В 2015 г. доход Черногории от туризма превысил 800 млн евро

Виа: BalkanPRO